Privacyverklaring CooVisie Online Ondersteuning
CooVisie Online Ondersteuning, gevestigd te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

CooVisie Online Ondersteuning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan CooVisie Online Ondersteuning (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die CooVisie Online Ondersteuning verwerkt:

Geslacht;
Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Bankrekeningnummer;
E-mailadres.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

CooVisie Online Ondersteuning verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of tijdens een telefonische afspraak, mondeling of contact via social media. CooVisie Online Ondersteuning verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met CooVisie Online Ondersteuning hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

CooVisie Online Ondersteuning verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je betaling af te kunnen handelen;
Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
CooVisie Online Ondersteuning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

CooVisie Online Ondersteuning verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit CooVisie Online Ondersteuning een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. CooVisie Online Ondersteuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

CooVisie Online Ondersteuning gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CooVisie Online Ondersteuning;
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij CooVisie Online Ondersteuning een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die CooVisie Online Ondersteuning van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@coovisie.nl. CooVisie Online Ondersteuning reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

CooVisie Online Ondersteuning neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coovisie.nl.

 

Chat openen
1
Hallo 👋
Mag ik je ergens mee helpen?